Частен дом 5

Частен дом 5

Открит басейн с преливник, стъклокерамична облицовка, пясъчен филтър, помпа PowerFlo, уреди за почистване и контрол показателите на водата, закладни части от...
Частен дом 4

Частен дом 4

Открит басейн със скимери, водни огледала, стъклокерамична облицовка алгара мозаик, закладни части от бял...
Частен дом 2

Частен дом 2

Открит басейн със скимери, водни огледала, стъклокерамична облицовка алгара мозаик, закладни части от бял...
Частен дом 1

Частен дом 1

Открит басейн със скимери, водни огледала, стъклокерамична облицовка алгара мозаик, закладни части от бял...